The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

14

Jun

Guidad visning - Biologisk mångfald

14 June 2023 17:00 to 18:00 | Other
Bild från en åker i Sverige, med blåklint och andra växter

Att vi måste bevara den biologiska mångfalden har vi hört, men vad betyder det egentligen, och vad kan var och en göra för att bidra? - Följ med Botans nya föreståndare Allison Perrigo på en runda i trädgården där hon berättar om ämnet.

About the event

Location:

Utanför växthusets entré

Contact:

Nina [dot] hult [at] botan [dot] lu [dot] se