Menu

Javascript is not activated in your browser. This website needs javascript activated to work properly.
You are here

Den vetenskapliga grunden för klimatförhandlingarna i Paris

Seminar
Välkommen till ett seminarium om den vetenskapliga grunden för klimatförhandlingarna i Paris.

Vetenskap och Klimatförhandlingar - hur hänger de ihop och vilka frågor är de viktigaste i Paris?

Fyra viktiga frågor kommer att tas upp

  • Förstärkta hotbilder - känner förhandlarna och politikerna till dem?
  • Det långsiktiga klimatmålet—1,5 eller 2 grader? Eller något annat?
  • Kan vi nå målet med de åtaganden länderna har presenterat—INDCs? Är åtagandena jämförbara? Har OECD-länderna gjort tillräckligt? Kina?
  • Klimateffekter vid olika uppvärmningsmål, 1,5, 2 grader eller ”Business as Usual”

Seminariet avslutas med en paneldebatt mellan talare och särskilt inbjudna panelister kring frågor om förhandlarna och politiker har den vetenskapliga information de behöver och borde ha. Om inte varför?

Medverkande:

  • Anders Turesson, Miljöforskningsberedningen,
  • Markku Rummukainen, Lunds universitet,
  • Anna Rutgersson, Uppsala universitet,
  • Svante Bodin, ICCI,
  • Lars Bärring, SMHI,
  • Johannes Morfeldt, Naturvårdsverket, m.fl.

Anmälan senast måndagen den 9 november till Kristian Silver, kristian [dot] silver [at] smhi [dot] se eller mobil 0703910874.

Time: 
11/11/2015 - 13:00 to 17:00
Location: 
Nordeskiöldsalen, Geohuset, Stockholms Universitet
Contact: 
kristian.silver [at] smhi.se

About the event

Time: 
11/11/2015 - 13:00 to 17:00
Location: 
Nordeskiöldsalen, Geohuset, Stockholms Universitet
Contact: 
kristian.silver [at] smhi.se

Lund University Sustainablity Forum
Sölvegatan 37
223 62 Lund

contact [at] sustainability [dot] lu [dot] se