Events

Join the upcoming events arranged by or in collaboration with the Agenda 2030 Graduate School.


2021


Lund Sustainability Week

3-8 May

Lund University and The City of Lund arrange a week of activities to bring together ideas and cross-disciplinary collaborations and to raise public awareness and inspire for sustainable change. More details about how the Agenda 2030 Graudate School will participate will be confirmed.

Sustainability Week in Lund - sustainability.lu.se

Vem betalar för omställningen till hållbarhet? Seminarium på Mänskliga Rättighetsdagarna

20 april, 13.00 - 13.30

De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kräver att såväl stater som lokalsamhällen över hela världen gör stora och genomgripande förändringar. Under seminariet diskuteras rättviseaspekter relaterat till omställningen till fossilfria bränslen och en kontantlös ekonomi med forskare och en av doktoranderna vid Lunds universitets Avdelning för mänskliga rättigheter och Forskarskolan Agenda 2030. Seminariet hålls på svenska.

Om seminariet på hemsidan för Mänskliga Rättighetsdagarna.
Om registrering till seminarierna, på hemsidan för Mänskliga Rättighetsdagarna.

COVID-19 Response Measures and the Protection of Foreign Direct Investments - Protecting Legitimate Expectations or Cashing In On the Pandemic?

28 January, 15.00 - 18.00, online 

The Global Pandemic Network, and its partner institutions University of Hasselt and University of Copenhagen – Centre for International Law and Governance, invite you to a webinar on the emerging frictions between the defense of competing national and supranational interests and the promotion of foreign investments in response to the COVID-19 crisis. Our PhD student of Law, Soo-Hyun Lee, joins as one of the speakers.

About the webinar and how to register - jura.ku.dk.