The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

18

Jun

Workshop: Designdriven förändring för hållbara plastsystem

18 June 2024 15:00 to 17:00 | Seminar
Ett lapptäcke med plast. Bild.
Fewer types by Kajsa Willner. Bild: Kennet Ruona.

Välkomna till en presentation om en kommande utlysning där utövare inom design och arkitektur bjuds in att medverka i en samlingsutställning om plast.

About the event

Location:

Form/Design Center, Plan 3, Lilla Torg 9, Malmö

Contact:

noomi [dot] egan [at] fsi [dot] lu [dot] se