Your browser has javascript turned off or blocked. This will lead to some parts of our website to not work properly or at all. Turn on javascript for best performance.

The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

17

Nov

Urban natur, hur?

17 November 2021 18:00 to 19:30 | Lecture/talk
Stadssiluett med skyskrapor i bakgrunden och vatten och grönytor i förgrund. Foto.

Mer än hälften av världens befolkning lever idag i snabbt växande städer. För att spara jordbruksmark strävar man efter förtätning, som dock kan utgöra ett hot mot grönytor, vattendrag och andra miljöer för djur och växter. Vad är nyttan med biologisk mångfald i städer, och hur kan städerna bli ett bra hem för både människor och andra arter? Anna Persson, Centrum för miljö- och klimatvetenskap vid Lunds universitet, har forskat kring dessa frågor.

About the event

Location:

Lunds stadsbibliotek, Atriumgården

Contact:

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se