The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

12

Oct

Träd – lösningen på många problem

12 October 2022 18:00 to 19:30 | Lecture/talk
Illustration med träd och vattendroppe.

Träd och grönområden betyder mycket för vårt välbefinnande och för att vi ska klara de framtida klimatförändringarna. Ändå är träd och andra grönytor i riskzonen, med tanke på både klimatförändringarna och förtätningen i städerna. Johan Östberg, landskapsingenjör och docent vid SLU, har ägnat sig åt bl.a. trädplaner, trädinventeringar och ekonomiska värderingar av träd i stadsmiljö och tar upp dessa frågor i sin föreläsning.

About the event

Location:

Lunds stadsbibliotek, Atriumgården

Contact:

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se