The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

9

Nov

Miljöupplevelse och miljöbeteende

9 November 2022 18:00 to 19:30 | Lecture/talk

Pandemin ledde till ett ökat antal besök i de stadsnära naturområdena. Vad är det som gör att människor vill ta del av, förvalta och skydda biologisk mångfald i sitt närområde? Och varför väcker vissa arter starkare känslor än andra? Maria Johansson, professor i miljöpsykologi på LTH, forskar om samspelet mellan människa och miljö.

About the event

Location:

Lunds stadsbibliotek, Atriumgården

Contact:

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se