The browser you are using is not supported by this website. All versions of Internet Explorer are no longer supported, either by us or Microsoft (read more here: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Please use a modern browser to fully experience our website, such as the newest versions of Edge, Chrome, Firefox or Safari etc.

19

Oct

Kollektivtrafiken och omställningen

19 October 2022 18:00 to 19:30 | Lecture/talk
Illustration med träd och vattendroppe.

Omställningen av transportsystemet går långsammare än andra sektorer och är en politiskt känslig fråga. Kollektivtrafiken är en viktig del av omställningen, men dess förutsättningar har ändrats mycket över de senaste 50 åren. Jens Portinson Hylander, doktor i miljö- och energisystem vid Lunds universitet, redogör för kollektivtrafikens historia och pågående forskning om motståndet mot omställning på transportens område.

About the event

Location:

Lunds stadsbibliotek, Atriumgården

Contact:

jenny [dot] hansson [at] cec [dot] lu [dot] se